Staré římské rčení „vigilantibus iura scripta sunt“ vyjadřuje, že zákony jsou psány pro bdělé. Zákon Vám může ulehčit životní situaci nebo Vás ochránit především pokud jej znáte a dokážete jej správně vyložit. V nepřeberném množství právních norem však není jednoduché se orientovat. Když konečně naleznete tu správnou normu, často jen s obtížemi posoudíte její komplexní dopad, neboť právní řád je nutné chápat jako celek a nelze z něho vytrhávat jednotlivé části bez znalosti ostatních.

Mnoho důležitých pravidel a právních pomůcek v zákoně dokonce ani nenaleznete.

Právě uvedené nabývá hlubšího významu v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který mnoho věcí upravuje jinak, než jste byli zvyklí a dává možnosti, o nichž netušíte.

Zákony sic patří bdělým, ale bdělý v právu je pouze ten, kdo je schopen seznámit se s právní úpravou, sledovat její vývoj a spojit ji s teorií a praxí. Určité situace, s nimiž se každý z nás někdy setkává, mají pro náš budoucí život zcela zásadní význam. Je proto třeba řešit je kvalifikovaně, diskrétně a loajálně.

 

To je mým úkolem, úkolem advokáta!

 

tri-gracie-014.jpg